Under Gunnar Rosendals tid som kyrkoherde i Osby bildade han tillsammans med några andra prästmän år 1950 Gratia Dei-stiftelsen.

Stiftelsens styrelse har ledamöter från skilda kyrkliga traditioner.

Den norra flygelbyggnaden uthyres i första hand till bostäder för studenter. I denna finns fem korridorrum, tre enrumslägenheter och en tvårumslägenhet.

Styrelsen har också som uppgift att verka för att gudstjänster regelbundet ordnas vid Gratia Dei. Med tanke på den andliga situationen i Sverige är det viktigt att det finns platser där man kan samlas i trohet mot Guds Ord.

För att målsättningen för Stiftelsen skall kunna förverkligas behövs gåvor och kollekter. Vi är tacksamma för alla som vill stödja Gratia Dei-stiftelsen.

Våra bankgirokonton är: Gratia Dei-stiftelsen 5886-2772 (för bevarande och underhåll av byggnaden) och 5879-2722 (för församlingens verksamhet, särskilt prästlöner).

Styrelsen för Gratia Dei-stiftelsen

Robert Johannesson
Ordf.