Stiftelsen
Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Gratia Dei, Sjövägen 1, Kristianstad, med lokaler för gudstjänst, samvaro och boende.

Bostäder
Bostadsdelen betår av tre enrumslägenheter, tre tvårumslägenheter, en trerumslägenhet och fem korridorrum. Studerande ges företräde till enrumslägenheterna och korridorrummen i flygeln som syns på bilden till höger.

Kapellet
Den Himmelska Glädjens Kapell med altaret i mitten har plats till ett hundratal personer och har god hörbarhet för tal och sång.

Ljusets Hall
I anslutning till kapellet finns Ljusets Hall med plats för servering, bibliotek och bokförsäljning.

Gudstjänster
På uppdrag av Stiftelsens styrelse ansvarar Johanneskoinonian för gudstjänstverksamheten vid Gratia Dei. Högmässa firas varje söndag under ledning av koinonians kyrkoherde Jan-Erik Appell, biskop Lars Artman eller tillresande präster. Några gudstjänster leds av predikanter med venia. Se kalendern

Förrättningar
Kapellet är mycket lämpligt för dop, vigsel och begravningar samt Ljusets Hall för efterföljande samlingar.

Styrelse
Den första styrelsen med fem ordinarie och fem suppleanter tillträdde 1950. Huvuddelen av nuvarande styrelse tillträdde 1999. Se vidare under historik.