Stiftelsen
Stiftelsens ändamål är att förvalta fastigheten Gratia Dei, Sjövägen 1, Kristianstad, med lokaler för gudstjänst, samvaro och boende.

Bostäder
Bostadsdelen betår av två enrumslägenheter, två tvårumslägenheter, två trerumslägenheter och en femrumslägenhet. 

Kapellet
Den Himmelska Glädjens Kapell med altaret i mitten har plats till ett hundratal personer och har god hörbarhet för tal och sång.

Ljusets Hall
I anslutning till kapellet finns Ljusets Hall med bibliotek och plats för servering.

Gudstjänster
På uppdrag av Stiftelsens styrelse ansvarar S:t Johannes församling vid Gratia Dei för gudstjänstverksamheten. Högmässa firas varje söndag under ledning av koinonians kyrkoherde Magnus Olsson, kyrkoherde emeritus Jan-Erik Appell eller biskop emiritus Lars Artman. I undantagsfall hålls gudstjänst ledd av veniat. Se kalendern

Styrelse
Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter. Se vidare under historik.

OBS! En av enrumslägenheterna är för närvarande ledig. Den uthyres ett eller högst två år gärna till eftergymnasialt studerande, men även annan hyresgäst kan komma i fråga. Hyran är 3300 kr/mån inklusive el och Wifi. (2021-09-02)