2022

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

 April

 Skärtorsdagen, 14 april kl. 18:30, Högmässa, Robert Johannesson, Magnus Olsson.

Långfredagen, 15 april kl. 11:00, Gudstjänst, Magnus Olsson.

Påskdagen, 17 april kl. 11:00, Högmässa med dop och konfirmation, Magnus Olsson.

Annandag Påsk, 18 april kl. 11:00, Högmässa, Biskop em. Lars Artman.

24 april kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

 

Maj

1 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

4 maj kl. 18:00, Bibelstudium, Israel i öknen, Magnus Olsson.

8 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

15 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

18 maj kl. 18:00, Kyrkohistoria, Biskop em. Lars Artman, Magnus Olsson.

- Meddela om ni vill vara med via Google Meet!

Bönsöndagen kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.

Kristi himmelfärdsdag kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

29 maj kl. 11:00, Högmässa, Biskop em. Lars Artman.

 

Juni

Pingstdagen kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

Annandag Pingst kl. 18:30, Vesper med prdikan, Jan-Erik Appell.

8 juni kl. 18:00, Kyrkohistoria, Biskop em. Lars Artman, Magnus Olsson.

- Meddela om ni vill vara med via Google Meet!

Heliga Trefaldighets dag kl. 11:00, Högmässa, Biskop em. Lars Artman.

19 juni kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

Midsommardagen kl. 18:30, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell.

26 juni kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.