2020

CORONA-Info!

Sverige har antagit förbud gällande samlingar med över 50 personer. Om detta skulle påverka våra gudstjänster så kommer vi att vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Tillsvidare håller vi våra gudstjänster enligt programmet.

Vi gör följande förändringar i församlingen på grund av det rådande virus-läget i Sverige:

1) Vi ställer in Påskmåltiden den 4 april.
2) Församlingen rekommenderar de personer som är 70+, samt de som hör till riskgrupperna att följa de råd och anvisningar som vi får från samhället.
3) Gudstjänsterna hålls som planerat.
4) Kan man inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.
5) Vi uppmanar var och en att hålla ut i bön och i bibelläsning.
6) Håll gärna kontakten med andra församlingsmedlemmar via telefon, e-post etc.

 

"Kasten alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om eder."

1Petr 5:7

Mars 

29 mars kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman, Magnus Olsson

April

5 april kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell

9 april kl. 18:30, Skärtorsdagsmässa, Magnus Olsson

10 april kl. 11:00, Långfredagsgudstjänst, Jan-Erik Appell

12 april kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

13 april kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman

19 april kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

26 april kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman