September

1 september, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

3 september, Jesajaförklaring, kl. 14:30, biskop Lars Artman

8 september, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

15 september, Högmässa, kl. 11:00, Jan-Erik Appell

17 september, Kvällsmässa, kl. 18:30, Magnus Olsson

22 september, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

24 september, Bibelstudium, kl. 14:30

29 september, Högmässa, kl. 11:00, biskop Lars Artman