Juni

9 juni, Högmässa, kl. 11:00, biskop Lars Artman

10 juni, Vesper med predikan, kl. 18:30, Magnus Olsson

16 juni, Gudstjänst, kl. 11:00, Robert Johannesson

22 juni, Vesper med predikan, kl. 18:00, Jan-Erik Appell

23 juni, Högmässa, kl. 11:00, Magnus Olsson

28-30 juni, Sommarläger på Karlsnäsgården tillsammans med S:t Andreas församling.

Tema: Gud och skapelsen, föreläsare: Mats Molén.

Anmälan sker senast 23 juni till vår kyrkoherde Magnus Olsson.

30 juni, Högmässa, kl. 11:00, Jan-Erik Appell