2020

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

 CORONA-Info!

Församlingen rekommenderar att man följer de råd och anvisningar som vi får från samhället.

Är du sjuk, om så bara med lindriga symtom, skall du stanna hemma!

Tänk på att hålla avstånd till andra människor, var noga med handhygienen.

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

Vi uppmanar var och en att hålla ut i bön och i bibelläsning.

Håll gärna kontakten med andra församlingsmedlemmar via telefon, e-post etc.

 "Kasten alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om eder."

1Petr 5:7

 

Maj

10 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

17 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

21 maj, Kristi himmelsfärds dag kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman

24 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

31 maj kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

Juni

 1 juni kl. 18:30, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell

7 juni kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman

14 juni kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell

20 juni kl. 18:00, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell

21 juni kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell

28 juni kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson