2020

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

 CORONA-Info!

På grund av Coronaviruset begränsas församlingens verksamhet till gudstjänsterna på söndagar och helgdagar.

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

Vi uppmanar var och en att hålla ut i bön och i bibelläsning.

Håll gärna kontakten med andra församlingsmedlemmar via telefon, e-post etc.

 "Kasten alla edra bekymmer på Honom, ty Han har omsorg om eder." (1Petr 5:7)

 

Augusti

2 augusti kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

9 augusti kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

16 augusti kl. 11:00, Högmässa, biskop em. Lars Artman

23 augusti kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson

30 augusti kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson