2022

Följ våra Söndagsgudstjänster på Facebook!

https://www.facebook.com/pg/GratiaDeiMpr 

 

Kan du inte komma till gudstjänsten så går det bra att kontakta någon av prästerna som gärna gör hembesök med Nattvard.

 

  "Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.." (Fil 4:4-7)

 

Maj

29 maj kl. 11:00, Högmässa, Biskop em. Lars Artman.

 

Juni

Pingstdagen kl. 11:00, Högmässa med konfirmation, Magnus Olsson.

Annandag Pingst kl. 18:30, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell.

8 juni kl. 18:00, Bartholomeus berättar om ikonmålning.

Heliga Trefaldighets dag kl. 11:00, Högmässa, Biskop em. Lars Artman.

19 juni kl. 11:00, Högmässa, Magnus Olsson.

Midsommardagen kl. 18:30, Vesper med predikan, Jan-Erik Appell.

26 juni kl. 11:00, Högmässa, Jan-Erik Appell.