Gratia Dei-stiftelsen, som grundades år 1950, har som ändamål att förvalta fastigheten "Gratia Dei" i Kristianstad med lokaler för gudstjänst, samvaro och bostäder. Se bif. stadgar.

S:t Johannes församling vid Gratia Dei har av stiftelsen fått uppdraget att svara för gudstjänstverksamheten i Kapellet och Ljusets hall.

Stiftelsen ansvarar för uthyrningen av bostäderna. 

Styrelsen består för närvarande av Robert Johannesson, ordf. och kassör, Jan-Erik Appell, v.ordf och sekr., Magnus Olsson, Lasma Olsone och Lars Artman samt fem personliga suppleanter.

I Ljusets hall finns en omfattande boksamling av kristen litteratur.